สินค้า

สินค้าอื่นๆ

รับข้อมูลสามมิติจากเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ มาแสดงภาพตัดขวางในมุมมองต่างๆ
ประกอบด้วยมุมมอง Axial,Sagittal,Coronal,Cross-Sectional,Panoramic,Panoramic
แบบ X-ray และการขึ้นรูปสามมิติ มีการแสดงเส้นและระนาบบอกความสัมพันธ์ของแต่ละมุมมอง
สามารถทำการปรับค่าความเข้มสว่างของภาพ (Window/Level),ขยายและเลื่อนภาพ,
วัดระยะและมุม

DentiPlan

มี Features ที่เพิ่มขึ้นจาก DentiPlan-Viewer ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว คือ การวาดคลองเส้นประสาท,การจำลองรากฟันเทียมบนคอมพิวเตอร์ และวางแผนขั้นตอนการฝังรากฟันเทียม เช่น เลือกขนาดของรากฟันเทียมที่จะใช้ กำหนดตำแหน่งและมุมที่จะทำการฝังรากฟันเทียม เพื่อไม่ให้โดนเส้นประสาท และมีประสิทธิภาพในการยึดเกาะของรากฟันสูงที่สุด นอกจากนี้ผู้ใช้สามารถวัดความหนาแน่นของกระดูก,Export ข้อมูลสามมิติเป็นไฟล์ STL ซึ่งเป็นไฟล์มาตรฐานสำหรับ 3-D,
ออกรายงานแผนการผ่าตัด และ Save รูปภาพเป็นไฟล์ JPEG

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า

สนใจสอบถาม สินค้า ราคา รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องมือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์

พร้อมคำแนะนำการใช้งาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทร : 02-028-9469

สินค้าอื่นๆ