สินค้า

BodiiRay S

บอดีเรย์ เอส คือเครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอก (Digital Chest Radiography) ที่วิจัยและพัฒนาโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ชื่อบอดีเรย์ เอส เหมาะสำหรับเอกซเรย์อวัยวะภายในแบบสองมิติ เพื่อใช้ในการคัดกรองและวินิจฉัยโรคต่างๆในเบื้องต้นเน้นบริเวณปอด ประกอบด้วย แหล่งกำเนิดเอกซเรย์ฉากรับสังสีแบบดิจิทัลซอฟต์แวร์บริหารจัดการและจัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์ ซอฟต์แวร์สำหรับตั้งค่าและควบคุมการฉายเอกซเรย์และซอฟต์แวร์ประมวลผลและแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล (RediiView Software) โดยสามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) ได้

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า

สนใจสอบถาม สินค้า ราคา รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องมือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์

พร้อมคำแนะนำการใช้งาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทร : 02-028-9469

สินค้าอื่นๆ