รู้จักเรา PIXAMED

เป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้ผลิต และจัดจำหน่าย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ(DentiiScan) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) และได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางปริมาณรังสี
จากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
และความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 13485
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
เกี่ยวกับเรา
ประสบการณ์
ของ เรา
อัพเดท วันที่ 25 มีนาคม 64
50
โรงพยาบาล
Installed
12,205
ครั้ง
Scans

สินค้าของเรา

บทความ

18OCT
งานติดตั้งเครื่อง BodiiRay S

เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลสำหรับถ่ายทรวงอก (Digital Chest Radiography) ที่วิจัยและพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

อ่านต่อ
24JAN
“สวทช.เร่งวิจัยเทคโนฯสู้โควิด”

"สวทช.เร่งวิจัยเทคโนฯสู้โควิด" ดันธุรกิจการแพทย์ ก้าวกระโดด

อ่านต่อ
10APR
COVID-19

ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” และในภายหลังถูกตั้งชื่ออย่างเป็นทางการว่า “โควิด-19” (COVID-19) นั่นเอง ดังนั้น ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ และไวรัสโควิด-19 จึงหมายถึงไวรัสชนิดเดียวกัน

อ่านต่อ

ข้อมูลติดต่อ

141 ห้อง INC2D-311 ชั้น 3 อาคารกลุ่มนวัตกรรม2 ทาวเวอร์ D อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย หมู่ที่ 9 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

แบบฟอร์มติดต่อ