สินค้า

เครื่องเดนตีสแกน 2.0

เป็นผู้ผลิตรายแรกของประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจให้ผลิต และจัดจำหน่าย
เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สามมิติ (DentiiScan) จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางปริมาณรังสี
จากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข
ความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (PTEC)

ได้รับการรับรองมาตราฐาน ISO 13485
ระบบการบริหารจัดการคุณภาพอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์
หลักการทำงานของเครื่อง DentiiScan

เครื่องเดนตีสแกนใช้รังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีรูปทรงกรวยและฉากรับรังสีแบบ Flat Panel Detector ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามโดยอุปกรณ์ทั้งสองจะหมุนไปพร้อมๆกันรอบผู้ป่วย 1 รอบ เพื่อเก็บข้อมูลดิบ
ในแต่ละมุมมอง จากนั้นนำข้อมูลดิบที่ได้มาผ่านอัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวาง (Reconstruction) เพื่อสร้างภาพตัดขวางแบบสามมิติบริเวณช่องปากและขากรรไกรของผู้ป่วย ภาพตัดขวางที่ได้ จะถูกแสดงผลในมุมมองสองมิติและสามมิติโดยผ่านซอฟต์แวร์แสดงภาพ (Viewer Software)

เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ พิกซาเมด

บริษัท พิกซาเมด จำกัด เป็นผู้ผลิตและให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2560 โดยอดีตผู้ช่วยทีมวิจัยการถ่ายภาพทางการแพทย์จากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญจากบริษัท คงศักดิ์เอ็กซเรย์การแพทย์อุตสาหกรม จำกัด
ซึ่งมีประสบการณ์ด้านเครื่องเอกซเรย์ในประเทศไทยมานานกว่า 40 ปี บริษัทของเราได้รับการคัดกรองไว้วางใจให้ผลิต และจัดจำหน่ายเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบลำรังสีรูปทรงกรวย DentiiScan 2.0 และความที่เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ
ได้ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางปริมาณรังสี จากสำนักรังสี เครื่องมือแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขว่ามีความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส์จากศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นไม่ว่าจะใช้ในโรงพยาบาล หรือคลินิกสามารถมั่นใจได้ถึงคุณภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมถึงการให้บริการของเราได้เลยค่ะ

หลักการทำงานของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ

เครื่องเอกซเรย์คอม 3 มิติ(ถ่ายภาพเอกซเรย์ 3 มิติ) จะใช้รังสีเอกซ์ที่มีลำรังสีรูปทรงกรวยและฉากรับรังสีแบบ Flat Panel Detector ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามโดยอุปกรณ์ทั้งสองจะหมุนไปพร้อมๆ กันรอบผู้ป่วย 1 รอบ เพื่อเก็บข้อมูลดิบ ในแต่ละมุมมอง
จากนั้นนำข้อมูลดิบที่ได้มาผ่านอัลกอริทึมในการสร้างภาพตัดขวาง แบบสามมิติบริเวณช่องปากและขากรรไกรของผู้ป่วย ภาพตัดขวางที่ได้ จะถูกแสดงผลในมุมมองสองมิติ สามมิติโดยผ่านซอฟต์แวร์แสดงภาพ ส่วนเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ หลักในการทำงานก็จะคล้าย ๆ กับเครื่องเอกซเรย์คอม 3 มิติ

ลักษณะเด่นของเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ

• เนื่องจากเป็นภาพแบบ 3 มิติ ทำให้ได้รายละเอียดการตรวจมากขึ้นกว่าการใช้ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
• สามารถช่วยให้แพทย์วินิจฉัยรอยโรคที่ซับซ้อน รวมถึงวางแผนในการรักษาได้

ข้อควรระวังในการตรวจ X ray

ความเสี่ยงต่อปริมาณรังสี ที่เป็นอันตรายกับผู้ป่วยหญิงที่กำลังตั้งครรภ์ไม่ควรเข้ารับการตรวจ เนื่องจากทารกในครรภ์จะมีความไวต่อรังสีสูง อาจส่งผลต่อโรคมะเร็งในระยะยาว
ความเสี่ยงต่อการฉีดสารทึบรังสีการตรวจการฉีดสารทึบรังสีจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ ตามความจำเป็นของโรค
สารทึบรังสี เป็นสารที่ต้องใช้ตรวจร่วมกับการภาพแบบ 3 มิติ เพื่อให้เห็นความแตกต่างของอวัยวะหรือหลอดเลือดชัดเจนขึ้น ซึ่งมันมีส่วนผสมของไอโอดีน จึงต้องระวังในผู้ที่มีความเสี่ยงดังนี้ แพ้สารทึบรังสี,แพ้อาหารทะเล,กลุ่มผู้ป่วยโรคหอบหืด,โรงเบาหวาน,โรคหัวใจ,โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น
ทั้งนี้ในการนำอุปกรณ์การแพทย์อย่างเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติหรือเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล 3 มิติ เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล เพื่อถ่ายภาพเอกซเรย์ผู้ป่วยว่ามีความผิดปกติตรงส่วนไหน ซึ่งความผิดปกติของร่างกายหลาย ๆ อย่าง สามารถตรวจเจอได้ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ
นอกจากนี้ผลตรวจจากภาพถ่ายเอกซเรย์ด้วยเครื่อง x ray 3 มิติ ยังช่วยให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสามารถนำผลการตรวจจากเครื่อง X ray 3 มิติ และนำเอามาวางแผน การรักษาได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังใช้ตรวจหาโรค หรือการตรวจวินิจฉัยโรคอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัยมากขึ้นอีกด้วยค่ะ
หากท่านใด มีความสนใจเกี่ยวกับ เครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ อุปกรณ์ทางการแพทย์ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมทางได้ที่

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า

สนใจสอบถาม สินค้า ราคา รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องมือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์

พร้อมคำแนะนำการใช้งาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทร : 02-028-9469

สินค้าอื่นๆ