สินค้า

BodiiRay P

เครื่องเอกซเรย์ดิจิทัลแบบเคลื่อนที่ได้ขนาดเล็ก (Portable Digital Radiography) ที่วิจัยและพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ชื่อ บอดีเรย์ พี ใช้สำหรับเอกซเรย์อวัยวะภายในแบบสองมิติ เครื่องมีขนาดเล็ก และสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปใช้งานในที่ต่างๆ ประกอบด้วย เครื่องกำเนิดเอกซเรย์ ฉากรับรังสีดิจิทัลแบบไร้สาย คอมพิวเตอร์แบบพกพา ซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย และจัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์ ตั้งค่าและควบคุมการถ่ายเอกซเรย์ ประมวลผลภาพ และแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล (RadiiViewSoftware) โดยสามารถ เชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์(PACS) ได้

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ BodiiRay P

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบดิจิตอล ขนาดเล็ก BodiiRay P (Portable Digital Radiography) วิจัยและพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ชื่อ บอดีเรย์ พี ใช้สำหรับเอกซเรย์อวัยวะภายในแบบสองมิติ เครื่องมีขนาดเล็ก และสะดวกในการเคลื่อนที่ไปใช้งานในที่ต่างๆ
โดยตั้งค่าและควบคุมการถ่ายภาพเอกซเรย์ ประมวลผลภาพ และแสดงภาพเอกซเรย์แบบดิจิทัล (RadiiViewSoftware) โดยสามารถ เชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสื่อสารข้อมูลภาพของทางการแพทย์ (PACS) ได้

อุปกรณ์ เครื่อง X-Ray เคลื่อนที่ BodiiRay P

• เครื่องกำเนิดเอกซเรย์
• แผ่นฉากรับรังสีดิจิทัลแบบไร้สาย
• คอมพิวเตอร์แบบพกพา
• ซอฟต์แวร์บริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย
• จัดเก็บภาพถ่ายเอกซเรย์

เครื่อง X-Ray สะดวกเคลื่อนที่ สะดวกใช้งาน

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ถูกนำมาใช้ถ่ายภาพสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ในโรงพยาบาล ใช้สำหรับเอกซเรย์ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวหรือช่วยเหลือตัวเองได้ และผู้ป่วยที่ไม่สามารถมารับบริการที่แผนกเอกซเรยได้
เช่น ที่หอผู้ป่วย(Ward) แผนกฉุกเฉิน (ER) แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU )และห้องผ่าตัด(OR) สามารถเคลื่อนย้ายไปพื้นที่ต่างๆที่ต้องการได้สะดวก
หรือใช้ในคลินิกต่างๆ คลินิกทันตกรรม X-Ray ฟัน รากฟัน ช่องปาก สะดวก ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพและต่อเนื่องยิ่งขึ้น

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอล คุณสมบัติ

• ขนาดเล็ก สะดวกในการเคลื่อนที่ไปในที่ต่าง ๆ
• ตั้งค่าเทคนิคและสั่งถ่ายเอกซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก
• สามารถแสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที
• หน้าจอแสดงผลภาพระบบสัมผัส (Touch Screen)
• ซอฟต์แวร์ใช้งานง่าย รองรับความต้องการที่หลากหลายและยืดหยุ่น
• ระบบประมวลผล Virtual Grid แทนการใช้ Grid จริง ช่วยลดปริมาณของรังสี
• ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์แบบฟิล์ม
• สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บและสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS)

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ แบบดิจิตอล มีความสำคัญอย่างไร?

เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอลสามารถนำไปใช้บริการผู้ป่วยนอกที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายมาเอกซเรย์ได้ที่งานรังสีวินิจฉัย เช่น หอผู้ป่วยหนัก แผนกฉุกเฉิน หรือตามสถานที่ต่างๆ ภายในโรงพยาบาล สามารถใช้ในการเอกซเรย์ปอดของผู้ป่วยเพื่อวินิจฉัยหาโรคทางเดินหายใจ
โดยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ชนิดน้ำหนักเบา ใช้งานได้สะดวกในที่แคบทำให้ง่ายในการขนย้าย ให้ทันต่อการวินิจฉัยลดความเสี่ยง และป้องกันอันตรายของผู้ป่วย สามารถส่งภาพเข้าระบบ PACS ได้อย่างรวดเร็ว
เพื่อการถ่ายภาพรังสีเอกซเรย์ผู้ป่วยด้วยเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่แบบดิจิตอล สามารถถ่ายภาพทรวงอก ช่องปาก หรือส่วนอื่น ๆ ของร่างกายติดต่อกันได้ จำนวนครั้งละมากๆ ด้วยความรวดเร็ว และมีความถูกต้องแม่นยำทางเทคนิค ด้วยคุณภาพสูงโดยมีชุดแปลงสัญญาณเอกซเรย์เป็นภาพดิจิตอล (Detector)
เพื่อความรวดเร็ว ปลอดภัย และสะดวก จากการใช้ระบบล้อเลื่อน ล็อคล้อให้ อยู่กับที่ได้ขณะทำงาน และสามารถปฏิบัติงานในที่จำกัดหรือคับแคบ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยสามารถบันทึกภาพเก็บไว้ในตัวเก็บข้อมูลของเครื่องและส่งข้อมูลภาพ

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า

สนใจสอบถาม สินค้า ราคา รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องมือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์

พร้อมคำแนะนำการใช้งาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทร : 02-028-9469

สินค้าอื่นๆ