สินค้า

BodiiRay R

ระบบเอกซเรย์แบบดิจิทัล Digital Radiography (DR) เป็นเทคโนโลยีที่มาแทนที่ระบบเอกซ์เรย์แบบฟิล์มโดยระบบเอกซเรย์แบบดิจิทัลจะรับภาพถ่ายทางรังสีและผลวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางรังสีทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Flat Panel Detector

เป็นอุปกรณ์รับภาพเอกซเรย์ ที่มีความคมชัดของภาพสูงใช้เวลาแสดงผลภาพ 5-10 วินาที สามารถปรับความคมชัดของภาพผ่าน BodiiRay R Software เนื่องจากเป็นภาพดิจิตอลสามารถแสดงผลภาพการฉายรังสีได้ทันทีและจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลการรักษาเดิมเพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโรคได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลได้ Flat Panel Detector มีขนาดบาง นำ้หนักเบา ทนทาน สามารถป้องกันฝุ่น และป้องกันการโดนพ่น หรือฉีดน้ำอย่างรุนแรงได้

เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล ของบริษัท พิกซาเมด

บริษัท พิกซาเมด เป็นผู้ผลิตเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลและผู้ให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทางปริมาณรังสี จากสำนักรังสี เครื่องมือแพทย์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขว่ามีความปลอดภัยทางระบบไฟฟ้า มานานกว่า 40 ปี
ดังนั้นหากคุณนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทย์จากเรา สามารถมั่นใจได้เลยว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คุณจะได้รับมีคุณภาพที่ดีอย่างแน่นอน
พิกซาเมด ผู้ผลิตและให้บริการอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายอย่าง เช่น เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ละชิ้นนั้นมีราคาที่ค่อนข้างสูงเพื่อความไม่ประมาทจึงต้องตรวจสอบดูให้ละเอียด

เครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ BodiiRay R Software

ระบบ x ray แบบดิจิทัล Digital Radiography (DR) เป็นเทคโนโลยีที่มาแทนที่ระบบเอกซเรย์ทั่วไป หรือการถ่ายภาพแบบฟิล์มโดยระบบเอกซเรย์แบบดิจิทัลจะรับภาพถ่ายทางรังสีและผลวิเคราะห์จากภาพถ่ายทางรังสี
ทำให้แพทย์วินิจฉัยโรคและให้การรักษาผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น Flat Panel Detector เป็นอุปกรณ์รับภาพเอกซเรย์ ที่มีความคมชัดของภาพสูง ซึ่งจะใช้เวลาแสดงผลภาพ 5-10 วินาที
สามารถ ปรับความคมชัดของภาพผ่าน BodiiRay R Software เนื่องจากเป็นภาพดิจิตอลสามารถแสดงผล ภาพการฉายรังสีได้ทันทีและจัดเก็บข้อมูลไว้ในคอมพิวเตอร์อีกทั้งยังสามารถเก็บข้อมูลการรักษาเดิม เพื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโรคได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลได้
Flat Panel Detector มีขนาดบาง น้ำหนักเบา ทนทาน สามารถป้องกันฝุ่น และป้องกันการโดนพ่น หรือฉีดน้ำอย่างรุนแรงได้

เครื่องเอกซเรย์ ระบบ ดิจิตอล Digital BodiiRay R คืออะไร

BodiiRay R คือชุดเครื่องแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์ให้เป็นดิจิทัล ซึ่งวิจัยและพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ภายใต้ชื่อบอดีเรย์ อาร์
ซึ่งเป็นระบบที่ออกแบบมาเพื่อปรับปรุงเอกซเรย์แบบเก่าให้เป็นระบบเอกซเรย์ดิจิทัล โดยจะอัปเกรดเฉพาะส่วนรับรังสีและสร้างภาพให้เป็นระบบดิจิทัล แต่ยังคงใช้ประโยชน์จากส่วนฉายรังสีเอกซ์จากเครื่องเดิม
ประกอบไปด้วย ฉากรับรังสีดิจิทัลแบบไร้สาย เครื่องคอมพิวเตอร์ และจอแสดงผลภาพ ส่วนซอฟต์แวร์สามารถบริหารจัดการข้อมูลผู้ป่วย สามารถเก็บข้อมูลการรักษาเดิมของผู้ป่วย เพื่อนำมาเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงของโรคได้อย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในโรงพยาบาลได้

จุดเด่นของ BodiiRay R

• สำหรับอัพเกรดระบบเอกซเรย์รุ่นเก่าให้เป็นเอกซเรย์ดิจิทัล
• ปรับเปลี่ยนระบบให้เข้ากับการใช้งานของโรงพยาบาล
• ซอฟต์แวร์ รองรับการใช้งานที่หลากหลาย สามารถปรับได้ตามความต้องการของผู้ใช้
• แสดงผลภาพเอกซเรย์ได้ทันที
• ปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับน้อยกว่าเครื่องเอกซเรย์แบบฟิล์ม
• สามารถเชื่อมต่อกับระบบจัดเก็บสื่อสารข้อมูลภาพทางการแพทย์

ข้อดีในการนำเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลมาใช้กับผู้ป่วย

ทั้งนี้ในการนำอุปกรณ์การแพทย์อย่าง เครื่องเอกซเรย์ดิจิตอล เข้ามาใช้ในโรงพยาบาล สามารถช่วยให้แพทย์ทำการรักษาผู้ป่วยได้ง่านขึ้น รวมถึงสามารถวินิจฉัยโรคที่เกิดขึ้นกับคนไข้ หรืออาการป่วย อาการบาดเจ็บได้ โดยใช้เครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิตอล ได้แก่ปอด ช่องท้อง กะโหลกศีรษะ กระดูกสันหลัง แขน ขา เป็นต้น
สนใจสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องเอกซเรย์ฟัน พร้อมคำแนะนำการใช้งาน ให้สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพ

ติดต่อสอบถาม สั่งซื้อสินค้า

สนใจสอบถาม สินค้า ราคา รายละเอียดเพิ่มเติม เครื่องมือการแพทย์ เครื่องเอกซเรย์

พร้อมคำแนะนำการใช้งาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โทร : 02-028-9469

สินค้าอื่นๆ