12MAR
การทำรากฟันเทียม

การทำรากฟันเทียม ใช้ทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป ออกแบบมาเพื่อใช้ยึดติดกับขากรรไกรของคนไข้

Read More