Article
24APR
วิทย์เสริมแกร่ง “DentiiScan” ตอบโจทย์การพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศ
By: ww

เดนตีสแกน (DentiiScan) หรือเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบลำแสงทรวงกรวยสำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า ร่วมแสดงศักยภาพของประเทศไทยภายใต้โครงการ Big Rock “วิทย์เสริมแกร่ง” ตอบโจทย์ประเทศไทยในการพึ่งพาเทคโนโลยีภายในประเทศ เริ่มทะยอยส่งมอบเครื่องให้กับ 50 โรงพยาบาลของรัฐทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการ โดยเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน “ขับเคลื่อน THAILAND 4.0 ด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม : THAILAND 4.0 IN THE MAKING” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ สยามสแควร์กรุงเทพฯเพื่อแสดงผลงานวิจัยอย่างเป็นรูปธรรมด้วยวิทยาศาสตร์ฯใน 4 ด้าน “สร้างคนแก้จนเสริมแกร่งสู่ภูมิภาค” ที่มุ่งหวังกระตุ้นและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจระยะสั้นและระยะยาวพร้อมเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเต็มภาคภูมิ

ในโอกาสนี้ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีประธานการจัดงาน ได้เยี่ยมชมผลงานดังกล่าวโดยมี ศาสตราจารย์ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโสสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในฐานะผู้อำนวยการโครงการวิจัยพัฒนา DentiiScan ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) พร้อมด้วยผู้บริหารและคณะนักวิจัยร่วมให้การต้อนรับ

เดนตีสแกน 2.0 (DentiiScan 2.0) เป็นเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 3 มิติ แบบลำรังสีทรงกรวยสำหรับงานทันตกรรมและศัลยกรรมบริเวณช่องปากและใบหน้า ดำเนินการวิจัยและพัฒนา โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) และศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เครื่องเดนตีสแกนให้ข้อมูลอวัยวะภายใน 3 มิติ ทำให้การวินิจฉัยโรคและวางแผนการผ่าตัดมีความแม่นยำ แผลมีขนาดเล็ก และมีความปลอดภัยมากขึ้น สามารถใช้ในการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาในงานทันตกรรมรากฟันเทียม การผ่าฟันคุด และการผ่าตัดบริเวณช่องปาก ขากรรไกร และใบหน้ารวมทั้งการตรวจดูความผิดปกติของไซนัส ผู้ป่วยที่ถูกถ่ายถ่ายด้วยเครื่องเดนตีสแกนจะได้รับปริมาณรังสีที่ต่ำกว่าเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางการแพทย์ทั่วไป

เครื่อง DentiiScan 1.1 ได้นำไปใช้งานในโรงพยาบาลและศูนย์ทันตกรรมชั้นนำของประเทศตั้งแต่ปี 2554 และมีการพัฒนาเครื่อง DentiiScan มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่อง DentiiScan ทั้งรุ่น 1.1 และ 2.0 รวมทั้งหมด 10 เครื่อง และมีการใช้งานมากกว่า 5,000 ครั้ง ผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยด้านต่างๆ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 13485 (ระบบบริหารจัดการคุณภาพเครื่องมือแพทย์) ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2559 นอกจากนี้ยังได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้กับบริษัทเอกชน ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 และจะมีการติดตั้งเครื่อง DentiiScan 2.0 ที่โรงพยาบาลภายใต้โครงการ Big Rock อีก 50 แห่งทั่วประเทศ

 

ที่มาจาก https://www.nectec.or.th/news/news-pr-news/dentiiscan-thailand40.html